Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud uirStaatsbosch- beheer 3e .af d. ter secre tarie oentr.bureau voor verif.en kin.Adv. der Ver.v.ked. Gem.te 1 s-oravenh£ge «oningbouwver, "Goed Wonen" h.v.ueldersche ^redietver.te Arn hem kantoor Soest j-entoonst ,^om. in gesteld door de v er voor Pluimvee' teelt en konijnen fokkerij -Gir.Gem. werken deelt mede welke werkzaamheden in 193& nog in de hosschen kunnen worden vol tooid. verzoekt te mogen vernemen of- en zoo ja- tot welk bedrag moet worden bijge dragen door de onderhoudsplichtige fa milieleden van i'.Spelt, die ter verple ging is opgenomen in "Son- en Schild" te Amersfoort. zendt rapport betreffende de controle van de jaarstukken 1935 der woningbouw- vereeniging "Goed -fonen"alhier. zendt de balans per 31 -Oecember 1935 en de verlies- en winstrekening over 1935 met de daarbij behoorende memorie van toelichting in drievoud in. deelt mede dat de directie der h.V.aan aandeelhouders het voorstel doet de Ne der landsche Bandel-haatschappij if.V.het recht te verleenen tot overneming van het bedrijf van de kantoren der lf.V.Gel der sche tredietvereeniging. verzoekt het Gollege de tentoonstelling op 10 hov.a.s. des avonds te 7 uur openen. rapporteert omtrent een verlofaanvraag van ü.A.Vos op 14 October 1936»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 647