3 l v Al Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen vergun- eit van iging ng in voorlo- 16. verzoe van de gesloten wordt de gevraagde wijziging aan te brengen, oa ulks met ingang van 1 Februari 193& aangezien de betref- ende localiteit aan de veasiscliten voldoet. ie let op het schrijven van Bouw- en woningtoezicht dd. 28 Januari 1936 no.35/199» '-ordt besloten de aanvrage io.l/ll8l in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 64