NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 Qctober 193 6. Tegenwoordig de Heeren .B.Beketh, Burgemeester. B.A.Be Bruijn en H. J.GasillevJeth.oud.ers. Secretaris «j A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, e Secretaris, Bevat volgnummers .^321 t/m «25 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 650