NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 2.7 Oct ol?er 193 6 VAN Tegenwoordig de Heeren d.-Jekethburgemeester d. J,uasille-ethouder Afwezig -tsruijn, -letlaouder Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1326 Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 654