Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Datu m 1334 1335 1336 1337 1333 ü.T»Heukelom e.aJ Voorzitter Voorz.-'-dm.der beml- brugcom.ta baarn v oorzitter ■Plaatselijke ^ruk kers Korte inhoud verzoekens a. verbetering en uitbreiding der straat verlichting vooral aan het begin van de bparrenlaan. b. verbetering van de bermen van den heideweg, gelegen tusschen Hasweg en braamweg. c. aanleg van een eenvoudig plantsoen aan het begin van de Sparrenlaan tegen over het rusthuis "buitenzorg". Omtrent deze aangelegenheid brengt de j sir.v.Gem.werken rapport uit bij schrij- ven ad.19 bet.j.l.no.1176 vestigt er de aandacht op, dat de huur van de hier onder genoemde gemeentegronden tegen 1 Januari a.s. zijn geëindigdi a. de verhuring van h no„4o22 (aan becke- ringhstr.J aan J.v.d.broek; b. de verhuring van O no.2645 laan h]aar- waterweg) aan J.H.van Velzen; c. de verhuring van tuin ten westen van Gemeentehuis aan i.beuzel; d. de verhuring van h no.873 laan üart- weg) aan H.Honnsveld. geeft als zijn meening te kennen dat de bijdrage van de gemeente Soest in de meerdere kosten van den gewijzigden bourt eener nieuwe brug over de mem naar rede^ lijkheid behoort te worden bepaald op f.l^OO.--. vestigt er de aandacht op, dat de huur van de na te noemen gemeentewoningen binnenkort zal zijn geëindigds a» beukenlaan 15a verhuurd aan G.H.assihj tot 1 Jan.'37 ad f.260.-- per jaar; b. boninginnelaan 6l verhuurd aan H.A, j Jos tot 1 Jan.'3 7 ad f.200.-- per j a4i| c. -öirkstraat 6 verhuurd aan H. huigen tot 1 bec.'36 ad f#3.75 Per week; d. noodwingen verhuurd tot 1 Jan.'37 ad fl.-- per week. deelen mede in den vervolge geen prijs opgaaf te verstrekken van drukwerk ten einde een einde te maken aan den meer dan verderfelijken concurrentiestrijd en verzoeken voor leveringen van druk werk aan de gemeente en aan hare instel lingen in den vervolge een andere ge- ,1 dragslijn te volgen, een en ander zooam^ Adres van i' -Jirec' den f: gegaai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 657