4" v AnP v mi BESLISSING da C0s. rif telijin uur groot gericht, legen aan i aan gaan tot staande .egen aan is H. •g» °P Lanig sta >or de aanwezig een xi t geb. .ende is ge- beschik- t een ing van hen de Ce üir rappjort ,no»936. 3n aan o| osten in i ge- van de Lonuruen ■zoek .e noo* .dviezen igekeur- 1936 oliga- 7" Afdeeling en No. Aanmerkingen [Aan Hennes zal een aanschrijving worden gezonden om over te gaan tot afbraak. l^an dammer zal een aanschrijving worden gezonden om zorg te dragen voor verbetering van de bergschuur. Ihet betreffende spaarbankboekje zal aan dyert van den Jaan ter hand worden gesteld. i J1 V cla [Adressant zal worden medegedeeld conform het advies van L. iden directeur van gemeentewerken. JL Jj t' i-a «gezien de installatie in geen enkel opzicht aan de \j> i!verwachtingen heeft voldaan en overeengekomen was dat indien zulks onverhoopt mocht geschieden geen betaling zoude volgen, met welke overeenkomst de vertegenwoordi- ger van "A.G.O." zich heeft vereenigd, wordt besloten aan adressant te berichten dat voldoening van de vor dering niet zal plaats hebben, als zijnde thans niet verschuldigd. jelet op het advies van douw- en Woningtoezicht dd. 27 Cct.1936 no•35/'d-39 wordt besloten de aanvrage I/I296 in te willigen. jiot aankoop wordt besloten. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 660