NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 31 °ctooer 193 6 Tegenwoordig de Heeren -•'r. u.Jeketli, ^ur^eueester ->»A.de iiruijn en n.J u&sille, <etJ3.0ud.ers Secretaris ^.-v.Aatenb.ur^., Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, e Secretaris, Bevat volgnummers 13.46 t/m 1365.. Uitgevoerd Afd. 1:4? Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 662