V- f.'rw )U. Yffr. ys. BESLISSING Arcleeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Voorloopig zal echter geen afschrift van betreffende raadsbesluiten aan de diensten, bedrijven i en den gemeente-ontvanger worden toegezonden, zulks iZ j verband met de te voeren besprekingen met de "contact commissie over de begrooting 193&. rot uitbetaling van den 2en termijn der aannemingssom wordt besloten. i^ennisge nomen, 'ZYL bonform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten, den van I Je gevraagde toestemming wordt verleend. hennisgenomen. kennisgenomen, ket ontwerp wordt goedgekeurd, kV /j sj-J 7-y? V II' I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 664