l'V- Alt,. ïrjt r *4j ride st iwero .4, te ;oeK- iweetal :ada- Afdeeling S LI SS I N G Aanmerkingen het ontwerp wordt goedgekeurd. :n Adressant zal worden medegedeeld dat het college geen vrijheid kan vinden den -rtaad het voorstel te doen als llid toe te treden, zuIks inveroand met de controle van de regeering op den financiëelen toestand der gemeente. vol- :omplex Le stidh-j I den een >prich- ilegen I Lir.v. tn 23 .vies van >or hun .eend het i de .oren- i n in- >en als Uan den Kaad zal worden voorgesteld de "betreffende ver- Sf ordening te wijzigen en wel in dier voege dat door be woners van woningen van een woningbouwvereeniging een 'bedrag van f.1.25 voor het geheele jaar, verschuldigd voor het ophalen van asch en vuilnis. idressante zal worden medegedeeld dat de verordening welke in deze aangelegenheid voorziet, de goedkeuring nog niet heeft verkregen en dat de terreinen waarop deze huisjes eventueel mogen worden opgericht, nog niet zijni aangewezen, bp het onderhavige verzoek kan mitsdien voor- loopig nog geen beslissing worden genomen. kennisgenomen. V 4>w- •"^an den '"ijzend °sschouwd iJ der -drankwet. h-aaa zal worden voorgesteld op het verzoek af- te beschikken aangezien zijn inrichting niet kan worden als een inrichting bedoeld in art, V MVBH. 1v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 666