fca/r: c 1/ BESLISSING Aldeeling j A Aanmerkingen en No. het college kan er de noodzakelijkheid niet van inzien dat de gemeente vellicht is verbeteringen ter plaatse aan te brengen, adressant zal in overweging worden ge- even zich te wenden tot het departement van defensie om verbeteringen aan te brengen. V ,iet noodige voorstel zal den Aaad worden aangeboden. Je gevraagde toestemming wordt verleend. Je datum waar- op deze collecte zal worden gehouden zal in overleg den inspecteur van politie moeten worden vastgesteld. 'ian den heer van Asselt, hoofd van de van der aucht- u/[J- school zal gevraagd worden eenige namen op te geven van^ personen welke naar zijn oordeel in aanmerking komen voor de vervulling der vacature. ben commandant zal worden medegedeeld dat het college het vragen van een advies overbodig acht. -^chter zal steeds door tusschenkomst van de politie mededeeling worden gedaan van de dagen waarvoor ontheffing van de bepaling van de winkelsluitingswet is verleend, waar door controle van de zijde van de brandweer steeds mo gelijk is. HS 'jelet op het advies van -üouw- en Woningtoezicht dd.2 november 1936 nos. 35/3-38 en 35/3.37 wordt besloten de aanvragen nos. 1/1295 en 2/331 in te willigen. V J. CU CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 668