NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN •jU-ri 193-.- Tegenwoordig de Heeren 3..tt.de Bruijn en J. dasiile tiiou Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 131 t/m Uitgevoerd Afd. 14) Afd- Afd. III Afd. IVn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 66