NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN t> November 1930 Tegenwoordig de Heeren MrG•BekethBurgemeest er' jü.A.ae Bruijn en ii. J .Gasille iietnouders Secretaris J G A «Batenourg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 3bt> Uitgevoerd Afd. 14^ Afd. II Afd. III t/m U(35

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 670