NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 November 193 6 Tegenwoordig de Heeren ^-r ..Ueketh., -durgeine ester, rf.A.de riruijn en H.Jdasille->e thouders, Secretaris J •-batenburg* Afwezig Accoord De Burgemeester, (thouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 13-36 t/m 1396 - Uitgevoerd Afd. 14, Afd. IIAfd. IIIi Afd. IV n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 678