Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1393 1394 Korte inhoud -Best .-bed. Ver .voor huchtbesch. te s-bravenhage verboekt toe te treden als lid of "begun stiger der n.v.-u. Voorts worden nog eenige inlichtingen gevi-aagd. ■directrice -kolonie huis -'-rein 8.20 te Boest verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 16-2^ -ovember a.s. ndres s; I gemeen' I .Vinkeli I circuit I ontren' I van d e I dat de I f inancf I niet v< E indien I Kan vjoi I ^unnen de gevx 1395 v .-'.-'-eulen^mlonie- weg lb, Boest 1396 fBir.^em.werken verzoekt ontheffing van de bijdragebeta- .Ling in de verpleegkosten van zijn zoon tje Bhristiaan dijsbert in "luozenoord" jte -^rrnelo, ad f.1.— per week. ptét een 2-tal begrootingen toekomen, be- jtrekking hebbende op het maken van een heg vanaf Boestduinen in noordelijke richting evenwijdig aan de Boesterberg- schestraat met afbuiging naar die straat Kbij klein Zwitserland). x-et col gunstig aan der. begroot dat de voerd in het te houd werkloo sich. mo king he Zwitser op de w een vle

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 681