NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 November 193 Tegenwoordig de Heeren D.A.de Bruiin en n.J.Gasille, Wethouders. Secretaris Batenburg. Afwezig ..JfcG.Deke til, Burgemees ter Bevat volgnummers 159/ t/m J4Q1 Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV De Burgemeester., De Secretaris, Accoord De Wethouders,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 684