r BESLISSING Afd eeling A Aanmerkingen en No. jt gevraagde vergunning wordt verleend. |A Jj. Gesloten wordt op de aanoieding van den heer Auwalda |A niet in Le gaan. Het college acht de gevraagde koopsom te hoog. indien een voordeeliger aanoieding kan worden (gedaan is het college alsnog bereid een aankoop te over wegen. kennisgenomen, net alsnog benoodigae crediet op volgno 1544 zal te gelegener tijd den -^aad worden aangevraagd. -"■an den -~taad zal ter voorziening in de vacature ie navolgende aanbeveling worden aangeboden: 1. k.van Veeren. |2. «J.-t. <asterval. "attijn Ta co I Aaad zal worden medegedeeld dat inverband met de .^^6.ge kwestie, aan Assink de huur is opgezegd en 1 - idat geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn op het Aan den 'aanhang: ingenomen standpunt terug te komen. aan den -^aad worden voorgesteld het niet meer aan Assink te verhuren. Ü5a mitsdien zal tevens perceel beukenlaan cu ;an den inhoud van het rapport van den dir.v.gem.werken zal mededeeling worden gedaan aan van haar, zijnde eige-j naar van den betreffenden strook grond. kö v*ai\jiim j.i 0 uauujuiji t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 692