li 7 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen -laar- Lg be- der bouï.| iou'vti van nd omweg fing te tor ting van ok grond| verbree- onder de door den ^ir.v.gem.werken geadviseerde voor gaarden wordt aan van Suydam de noodige ontheffing ver- I ileend eg 2d, het be- ing ten- el woon- sectie t ting te torting van ok grond rerbree- ünder de door den dirv.gem.werken geadviseerde voor waarden wordt aan hilhorst de noodige ontheffing ver leend. V oopig jhilder- Soest als n ine t .agen is.i ■■en door •kloos- f inan- i van kennisgenomen, kennisgenomen. S~L I - luit vas» kennisgenomen, ^et den inhoud van deze verordening zal u/ de bij H [dn den vervolge worden rekening gehouden. Voorts zal aari itgestelfB Aen -Laad worden voorgesteld de gewenschte redactiewijzi-L^ t/jA n, het I ding vast te stellen. hen van der ken ziet' oet wordt en" in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 694