fa /?2# V uü a/f- BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. 5een be- iaven ge, G 556 ej] iwaar te ;ot wijzii i van 19 kennisgenomen. zij n afbraak aan den f50 puin men. estet- hoef t i sub d, oeve van| lan 3 de 1. werkea 1 bedrag •n. verz oe- van de lue wethouder wordt gemachtigd het puin aan ce Koopen. I? «Jj. -ennisgenomen. Je gevraagde ontheffing wordt verleend op grond van het [P ^Jy bepaalde in art.14, lid Hl, 2e alinea van art.14 der bouwverordening. de betreffende declaraties worden vastgesteld, ^elet op het advies van bouw en woningtoezicht dd.11 "Ovember 1936 not,.*3p/15Ü» 35/155 en 35/14-2 wordt beslo ten de aanvragen//iosl/13lo22/368 en 1/1293 in te illigen. /Tb/1-36-35/146 ^C/l294,1/1301 V-* ah

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 696