O y NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 i uovember 193 u' Tegenwoordig de Heeren MrG.De^etJa, Burgemeester li.J G-asille en ii.ii.de Bru^n, „etnouuer3. Secretaris J ü.a.batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 142.4 t/m 'On uitgevoerd Afd. If Afd. II Afd. III7 Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 698