1 rU.&J> <V ktVS- BES SSING Afdeeling en No. Aanmerkingen )or den 1 ge- te te ver- pricnten m in straal Besloten wordt het aanvankelijk aangenomen afwijzende standpunt te handhaven, het advies van ae Commissie apenbare er^en zal nog worden ingewonnen. r het-- iber i e hei irtb vw van sctie slaan. 'esloten wordt den liaad te adviseeren op de onderhavi- aangelegenheid geen beslissing te nemen aangezien ae inroep stermijn is verstreken. V r van 7 he- >itatie ing besloten wordt aan ue stichting, onder dankzegging voor de toegezonden overeenkomstte berichten dat de 1 betreffende kosten voor rekening van de gemeente kun- nen worden gebracht. /t?Z Van het schrijven wordt kennisgenomen. het zal voorts worden gesteld in handen van de commis- ccJjr :sie belast met net onderzoek van woningbouwaangelegen- j heden. de op het verzoek wordt afwijzend beschikt aangezien de >nd op opbrengst niet ten bate komt van een liefdadig doel. Lschaf- klk-V - /f/(5 4*/M* i de lember tke het ilitie- 'S. -id na- ;pgave fi- de en den; net aan aeri laad gedane voorstel da. 5 december 13p5 wordt gehandhaafd, nchter zal het advies van de Com missie openbare «erken worden ingewonnen. -^e opgave wordt vastgesteld. A S kITa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 6