BESLISSING Ardeeling /^gnprjgpj.-jpjggp en No. De door den Secretaris voorgestelde regeling wordt voor lopig goed gevonden, aangezien niet aan met bezwaren voor een goeaen gang van zaüen, bij den landmetereen W'7" betere regeling mogelijh is. Het College heeft geen bezwaar dat ooit dit perceeltje aan de Lree worat verhuurd. Conform het advies van den inspecteur van politie wordf'*^" ue gevraagde toestemming verleend echter onder voorwaar- ji de dat vooraf de datum(s) waarop zal worden gecollec- teerd in overleg met den inspecteur worden vastgesteld. Aan den gemeente-ontvanger zal worden medegedeeld dat Ij 4 A- dcor hem het volle bedrag van de achterstallige pen- <XT^ sioensbijdragen op van Leeuwen moet worden vernaald. 1 n-y r dien te gelegener t.0d mociit blijnen aat ae uitspraan van den Pensioenraad ten gunste van van Leeuwen is uitge vallen dan zal teruggaaf van het ingehouden bedrag alsj- nog plaats hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 702