BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen )achter jvsn, dat .te dei December :t van 'pachts- tot ver- ïhts recht illing ;xp-beslui grooting 1 6 en eet r gasbe- e hem adering er a.a.v ad met e leve- ent e prekin- kt dat e verzce- van ae gesloten wordt van het colxege een schrijven te doen uitgaan aan G.Al.van herwaarden wasrb^ nem wordt opge- idragen vóór 1 December a.s. het geheele achterstalli ge bedrag te voluoen. Van herwaarden zal tevens gewe zen werden op den innoud van art.10 der betrefïende erfpachtsvoorwaarden De betreffende ontwerp-besluiten zullen den fiaad ter vaet^telliner worden aangeboden. /y^, De getroffen regeling wordt bekrachtigd. Zii wordt inedè /l/'A van toepassing verklaard op de diensten en bedrijven. Aan net maatschappelijk hulpbetoon en het natuurbad zal verzocht worden deze regeling over te nemen. Gelet op het advies van houw- en Woningtoezicht., nos. $5/151, 35/15$, 55/156 en 55/12b wordt besloten de aanvragen nos.1/1305, 1/1266 en 2/?ö7 in te willigen. De aanvrage no.1/150$ wordt aangehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 704