NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4-7 ^ovemlaer 193 6 Tegenwoordig de Heeren r .d.-Jeixetii, Byyge m.eester.. .A.de Bruijn en H.J.Uasille, Wethouders. Secretaris .^.^.^atenourg.... Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, -Be Secretaris, Bevat volgnummers 14.4Q t/m 1459 Uitgevoerd Afd. I: Afd" 11Afd" 111Afd" IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 706