Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1440 pir. de ia. wer ken 1441 IngenieursDur eau j"Het uyersticht" [te Deventer 1442 P.van 'esterloo en t.VerburgtLost- fverlor enweg Soest 1443 Pir.gem.werken 1444 fa.v.dijngaart te Soest Korte inhoud zendt rapport omtrent den stand der werkzaamheden, verbonden aan de samen, stelling van den wegenlegger^adere mededeelingen worden gedaan bij rapporj dd.ló november 1936, na.937. deelt mede dat voor het opmaken van den legger der wegen met bijbehoorende over zichtskaart het schrijven da.3 Juli 193 no.2672 kan worden aangehouden. verzoeken alsnog langs de huizen, gele gen aan den ^ostverlorenwegeen verhar ding te doen aanbrengen. ->e dir.v.gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd.12 bov.j.1 no.H5ó. brengt rapport uit over een mogelijkei^ grondafstand door J.L-ok ter verbreedPS van het bude brachtje. vraagt in koop een partij sintelfij"> liggende aan de opslagplaats van beme®^ tewerken aan den Lange -rinkweg. Jl'[ v.gem.werken brengt hieromtrent rap'poib uit bij schrijven van 12 jov.1936> n°' 1040. ger en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 707