7^ ^Ar- v- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ueytenbeek zal worden aangeschreven het betreffende cliché, hetwelk eigendom van de gemeente is, terug te 2 end en. L-ennisgenomen. -besloten wordt het schrijven te depo- Ineeren. ■besloten wordt aan den uaad voor te stellen de belooning Ivoor den agent der arbeidsoemiddelmg te verhoogen tot If.iuuü.-- per jaar. -aar dit bedrag zal alsdan een rijks- loijdrage worden aangevraagd. Hen voor en trac- van meer -'e tractieroosten voor vrachten van meer dan 15°U A.tr, worden vastgesteld op f.o»jpü per -et gebruikmaking van de door den heer nijhuis terzake verstrekte gegevens zal worden aangetoond dat deze uit gaaf noodzakelijk is. an den -daad zal worden voorg .300.-- toe te staan voor aanvulling van leermiddelen. .gesteld een crediet van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 710