Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 1458 1459 Korte o u ver.voor evangeli satie ''Ue auto-zen ding in Nederland p/a den lieer 11.A. Stork, koest le afdeeling verzoekt vrijstelling van vermakelijk- de gevrs heidsbelasting voor een te houden film avond in hotel kernland op 17 üov.a.s. j^en eventueele opbrengst wordt besteed iaan het verspreiden van evangelisatie- lectuur jbiedt ter vaststelling aan het ontwerp B-eo onti van een aan J.van der Veer, kchrikslaan 157, te koest, te verleenen vergunning ingevolge de hinderwet tot het oprichten' van een bakkerij en het daarin plaatsen van een stalen oven, in perceel kchriks- laan 57» kadastraal bekend in sectie h no.4445'.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 713