BESLISSING Aideeling Aanmerkingen en No. de gevraagde vrijstelling wordt verleend. iet ontwerp wordt goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 714