NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2v -ovember 193 - Tegenwoordig de Heeren c d jurjej.ie es \z er -n.-i.de -orui jn en -i. J. ua.s.ille., .'etiaouders Secretaris u »-i '3. teil jour Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers 146.0 t/m1479 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III1 Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 716