/ho.i. BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen .i.an den naad zal voorden voorgesteld de gevraagde mede- er Icing te verieenen. Jj' wy jt uet betrei'i'ende besluit aal den Aaad ter vaststelling frJLf' vjorden aangeboden. yy* //W. Z/ Aan den ttaad zal ter voorziening in deze vacature, de na- uJj- volgende aanbeveling worden aangeboden* 1. b.z'okkens. 2. -t.van -«-sselt. tonform net voorstel van den Voorzitter wordt besloten. \^/A tot terugbetaling van de gestorte waaroorgsom groot f45-wordt besloten. Conform het advies van den air.v.gem.werken wordt op he verzoek gunstig beschikt. Als voorwaarde wordt gesteld dat de wagen niet op het ijs mag worden geplaatst, doch op den vasten wal moet blijven gestationeerd. k® cu V 4$

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 718