r9*\ /file Ka/r. r SLISSING Afdeeling j A AanmerKinqe en No. I je declaraties worden goedgekeurd. ïot uitvoering van dit plan zal aan den naad het benoo- digde crediet worden aangevraagd. de betreffende tapvergunning wordt ingetrokken. nni sg e nome n Conform het voorstel van den Voorzitter wordt cesloten. JL devens zal aan deze gronden worden toegevoegd het perceel gronds gelegen achter de openbare school a/4 beetzlaan Sfli waarover onlangs is besloten het niet te verhuren aan V.de haan en Sj .rtijksen. -et recht tot uitweg wordt tot wederopzeggens toe ver- \p A\. leend en onder voorwaarde van betaling van een recognitie L ad f.1.-- per jaar en aanorengen van een verharding zoo- wK* als door den dir.v.gezi.werken v:ordt geadviseerd. Je gevraagde ontheffing wordt verleend. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 720