Volgnummer Afzender of voorsteller -datum Aorte inhoud 1479 -dir .gem. vserken -de opbrengst komt ten goede van de minder bedeelden in h gemeente Soest, door het hou. den van een uitdeeling van levensmiddelen vo'o'r de a.s. kerstdagen. biedt ter behandeling aan se ge verzoeken om bouwvergunni vergezeld van de noodige tee- ceningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 723