Afaeeling S L I S S I N G Aanmerking? /xelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.21^ i i? aJl iovember 1^36 .«os.35/152, 35/154 35/1?1 wordt beslo- jj ten de aanvragen nos«l/l3°4 en I/I3G6 in te willigen en de aanvrage no.1/1303 te weigeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 724