NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 44 ovc ./oer 193 c Tegenwoordig de Heeren 3u.r^;.eflie.e.a.t.e.r.« jJ.-'i.de Jruijn en -4.Juasiile Ietjao.u,derg.., Secretaris - -* .-v..Ja t©ttl5.18X.g Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers l4Jv. t/m ..x.4.9.5 - Uitgevoerd Afd. 14? Afd. Afd. M/ v I Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 726