Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 1430 1431 1432 1433 1434 1435 14oó ~>ir .erem. werken d .financiën u.de Vries,Klaars eg 54Soest ■bed-i dd en stand s- bank -b Soest Vuorz .Aath.-Oem. Martij, Soest A.1»egioanhoofd 4.h.i.school S'bert -i-aatsch. hulpbetoon Soest Korte inhoud Ibericht omtrent het adres aan t-ed.Staten inzaae den Ie Heeserlaantje. van J.Olyalaggj aanleg van het biedt ter behandeling aan het ontwerp een ingevolge art..3, 2e lid der -egen- tondsverordening vast te stellen staat Van de breedte van den rijweg en de ge- lieele breedte van verschillende met naae genoemde wegen, waarvoor stortingen in iet .egenfonds kunnen plaats hebben, -ede "ordt overgelegd een ontwerp voordracht, jen en ander zal opnieuw moeten worden Vastgesteld inverband met de vaststeiiiaj Van het uitbreidingsplan. Verzoekt de huur ad f.4.50 per week 001 Steun van o.van Soest, mieuvseweg 114, in ue houden en aan hem uit te lceeren. H-m eens zijn hierbij overgelegd een adres Van ^-evr.h.J.van borth te Amersfoort en h.-cekking te Soest van gelijke strekking. bericht de uitloting per 1 Hebruari 193711 van obligatiën 4 A gemeente utrecht i.913de nrs.357» 369, 38l, 891» 94° en 946. verzoekt toestemming tot het houden van <£en inzameling van gelden onder leden en geestverwanten, met door S.en g .ian Set er wo 1 van 2 o zal '»oi ie hees Je over den haa |vp de o 'adres sa |aisteri ;oeage- met door J.en keurde lijsten, teneinde een St.-icolaas kinderfeest te kunnen organiseeren. inspecteur van politie heeft geen bezwiai verzoekt toestemming tot het mogen houd si eener collecte langs de huizen van h.H, inwoners te Soesterberg, door middel va» het aanbieden van lijsten, een en ander Voor het organiseeren van een St.iSicolaas feest voor de leerlingen van 11 .uieuter- iauis en de H.^.i.school te Soesterberg» zendt een overzicht in van de ten last® zijner instelling komende uitgaven over de eerste l<u maanden van 1938» mennisg' vrijgek aancién Je gevr: Je gevrs; ^ennisge

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 727