r Wt. &oM. )\A ft/; jl/lA lY-iAx 2. J ciy sla£e,] j van het it werp vai ■egen- I staat t de ge. ra et naae gen in ben. ...ede rdracht, worden tstellini eek op dj 114, in,1 en. ^veni adres jort en trekking, iri 1937 ■echt 94^ en .en van eden en goeage- icolaas n. de bezwaai n houdei n iel van ander uicolaal Leuter- rbers» last® 1 over BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan ded.Staten zal als bericdt op het adres van olysla- [P er worden medegedeeld dat ingevolge het raadsbesluit van 23 Juni 1935» 1® afd.no.3Bl*-', de verharding eerst 2al worden aangebracht na algeheele grondafstand aan het ie l.eeserlaant j e jJe overgelegde ontwerpen worden goedgekeurd en zullen den daad ter vaststelling worden aangeboden. fr li/S. Np de onderhavige verzoeken wordt afwijzend beschikt. 'Adressanten zal genezen worden op den inhoud van ae mi- j jnisterieele circulaire. Kennisgenomen. Voorstellen omtrent her belegging van de vrijgekomen gelden worden t.z.t. van de afdeeling fi- \*jr* I jnanciën tegemoet gezien. ;Je gevraagde toestemming ordt verleend. 3f 4^ pe gevraagde toestemming wordt verleend. Kennisgenomen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 728