BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkinaen en No. je ver- ',eld vai jzen Gelet op het advies van douw- en woningtoezichtnos p5/20b, pb/ 7 en p5/9, woidt besloten de aanvragen nos l/11öb, 1/ I19ö en 1/ 1200 in te willigen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 72