77 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform het advies van de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan wordt besloten. 1/ JO v is-ll. Aan de h.V.i'atum zal «orden verzocht de betreffende kosten te vergoeden. l' V G77 Ce ontwerp voordracht wordt goedgekeurd en zal den -daad ter vaststelling worden aangeboden. i uelet op het advies van Boun- en Woningtoezicht da. 1/ a/J 24 x-ov.1936 nos.35/143, 35/ 102, 35/I6I en 35/1^3 wordt besloten de aanvragen nos. 1/1299» 1/1312, I/13H en I/I27I in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 732