,2 v /l NOTULEN A BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 27 november 193 6 Tegenwoordig de Heeren 13 rui ja en li* J u-asilie •Te tb. ouders. Secretaris bo, t e nb ur Afwezig -Jr.u.jeicetii, Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m .1577 Uitgevoerd Afd. 14, Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 734