/Th. Trit H* ct/S. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jJonform net advies van ae afdeeling financiën wordt de- sloten pogingen tot conversie aan te wenden. Ge ^evraagde vergunning worde verleend. iesloten wordt aan de P.U.ü.h. ontheffing te verleenen van het rijverbod op met geen groote het nerkyad voor motorrijtuigen l^ÓO h.u-. e wielbelasting dan vrijwillige brandweer te ö'oerg \T dat het college het oy prijs zal verleend indien zij wordt gevraagd, e zal worden betuigd *an het bestuur van de 'zal worden medegedeeld jstellen dat hulp wordt -*e erkentelijkheid van het colle voor de thans verleende hulp. Voorts zal worden ieeld dat het college er naar streeft dat ter plaatse een oplossing wordt verkregen. Je declaraties worden vastgesteld. tJr H sw/> meaege- b e gevraagde ontheffing wordt verleend. ■•e gevraagde goedkeuring wordt verleend. Len mitsdien moeten worden bestreden uit ie gemeentebegrooting 1936. de kosten zul- volgno.275 van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 738