Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 15"ü6 X5u7 •xi a inancien air~em.werken biedt ter vaststelling aan de eerste nota van wijzigingen der ontwerp- ge meente- en gasbedrijfsbegrooting 1937. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- alge teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 739