BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking en Je nota wordt vastgesteld conform het aangeboden ontwerp Gelet op het -advies van houvs- en woningtoezicht dd. 27 1ov.1930 no.35/159 wordt besloten de aanvrage no. 1/13 9 ln te willigen. w 0 9 kc Ai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 740