y/ y TU.itn V 7/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen nomen. belangstelling wordt van de mededeeling kennis Jq gevraagde vergunning wordt verleend- be wethouder van openbare werken deelt mede dat ter plaatse in den waterafvoer voorziening zal worden ge troffen. hiervan zal aan adressant mededeeling -orden gedaan donform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten aan den agent van politie A.de Haadt een extra perio dieke verhooging toe te kennen van f5W*~~ ingaande 15 October 193°Hiervan zal mededeeling worden gedaan aan den -daad. Mi' cJj- "k tif(r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 746