Af. tio.'Vïts- BESLISSING Afdeelinq I A I Aanmerkingen en No. i besloten wordt op volgno.323 der ontwerp-begrooting y X937 alsnog op te nemen een bedrag van f.öt.-- voor ,itr-eG schoonhouden en verwarmen en voor onderhoud van 'yj een politiepost te ooesterberg. /w. vyvz besloten wordt aese aangelegenheid te deponeeren. jJe gevraagde toestemming wordt verleend. l9J, 'U Y üj\- U 3 o 1 tonform het advies van den directeur van gemeentewerken1 Aj ordt besloten. J wethouder van openbare werken deelt mede dat een en ander zijn aandacht heeft, indien de financien het toe laten zal t.z.t. een voorstel tot verbetering kunnen worden ingewacht. •V i Ufl Aan het bestuur van de Itariaschool zal in overweging i te worden gegeven met den bouw van één leslokaal en een aanbouw van het gymnastieklokaal voorshands te volstaanH f 11 et college besluit echter zijn oorspronkelijk terzake aan den haad gedaan voorstel te handhaven. A H TJü V- CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 748