Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Korte 1526 i?27 11. V 'Geld.Erectiet- ver.kantoor Soest t>e s tVr i j v»Ar and - weer te 3'berg 1528 Voorzitter 1529 A.V.Eerste Soester -Slee.drukkerij en II.V..Drukkerij Je kieuwe Soester" te Soest I53G Dir. denkwerken deelt mede met ingang van 1 november 1 op te treden als correspondent der led, handelsmaatschappij 1'. V in verband waar. mede verzocht wordt toe te staan dat de bed.kandel ky -. /.ten aanzien van de tusschen de gemeente en de f.V.Gelder- sche Gredietver.bestaande overeenkomst betreffende de huur van een safe-loket in de plaats treedt van de b. V.iielder- sche Gredietvereeniging. jdoet opgave van materiaal, hetwelk alsnog !in 1938 moet worden aangeschaft. jdeelt mede dat nog een beslissing moet worden genomen inzake benaming van de Spoordwarsstraat" inverband met de om standigheid dat de Spoorstraat en een gedeelte van den hor te kelmweg in den vervolge "-rins Sernhardstraatzal heeten. zenden prijsopgave voor het drukken van de nieuwe politieverordeningen resp. voor f.128.-- en f.150. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Se se ■tingei drag al na; is eci te hen eenkoi -.andel bank Je ac in 193 op vïor blijve beslot dwarss straat nemen Jeslot keri j nieuwe f 4/k diet z; aangev] Gelet 1 -Se eer 35/157: aanvrat 1/1315 I/13O7 inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 749