NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4. xre.b.x.uaxi 193 b. tegenwoordig de Heeren --X ti^e/vetu, _jux6einsestex ix.ji.dr? xxuijn en 4>vTV.asilI.6, atiiQ.au.e.Xi: Secretaris u xiat.ea.DUXx Afwezig De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: Accoord De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 74