NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS t/m1.5-4 5 .111: Rh VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 Mec.eiab.er.. 193 e Tegenwoordig de Heeren - - til» Burgemeester..». D.A.de hruijn en H.Juasiile, Wethouders. Secretaris J u»-x .4at er/burg. Afwezig Accoord De Wethouders, {*2 De burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: Afd. Afd Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 752