Korte inhoud num- Afzender of voorsteller Datum Jir .üem.werken ^irdem. werken deelt mede dat door het makelaar sb ure au! - .--an (eig.Ir.^ijaen/ prijsopgave is ge vraagd van de terreinen 16 en 17 aan den 1'elikaanweg. de miniauiuprij2en aijn resp. x.2.5° en i.25 Per --2. jbiedt ter behandeling aan een verzoek ou bouwvergunning, vergezeld van de noo- idige teeaeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 757