BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen verkavelingglan onder nr.ló r esp «f .2.5'^ en f„2.4b per l2j. Besloten '.<;ordt aan het stakelaarsoureau P, Man te koop aan te bieden de aan den relikaanweg gelegen perceeleh voorkomende op het 2.g, 1 en 175 voor den prijs van Gelet op net advies van Boiiw- en Wonihgtoezicht dd. j V til- 4 december 1936 no*35/'l63 "iordt besloten de aanvrage 1/1214 la te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 758