NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8.-jeceiiiber 193 6 Tegenwoordig de Heeren D,-a.de. Bruij.n en H. b.aasille letiiQ.uder.s.» Secretaris •-5a'tenpuriiJ. Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders De Secretaris, Bevat volgnummers 1546 t/m1557 Uitgevoerd Afd. I: 4, Afd. HAfd. 111: 7/ Afd. IVP

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 760