NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 11 Becerober 193 6 Tegenwoordig de Heeren .jje.xce.tiaBurgeiae* J.A.de Bruijn en J-aaille ethouder Secretaris v' .nb.Uir.gj Afwezig Accoord le Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers \55 t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 766